Categoriearchief: informatiebijeenkomst

Echte antwoorden op vragen over gezondheidseffecten blijven uit

Op ContactZuid.nl, 16 februari 2021.

Het betreft een verslag(je) over de derde expert meeting over gezondheid en windenergie.

Quote:
“Bij veel vragen leek het alsof de experts, geen gezondheidsexperts overigens, maar mensen van adviesbureaus die vaker in opdracht van gemeentes werken en dus niet met zekerheid als onafhankelijk en onpartijdig kunnen worden bestempeld, in dubio stonden wat ze wel en wat niet konden zeggen.”

Praat mee over windmolens in Diemen

Gemeente Amsterdam nodigt bewoners uit mee te praten over plannen om windmolens in Diemen te realiseren.

Quote:
“In Diemen is ruimte voor 4 á 5 windmolens. Ook zijn er 4 mogelijke locaties aangewezen voor ‘zonnevelden’. Dit zijn grote oppervlaktes van zonnepanelen op land of water.

Op woensdag 9 en dinsdag 15 december organiseert gemeente Diemen 2 online bijeenkomsten.”

Verslag informatiebijeenkomst in Doesburg over windmolens en zonnepanelen

De avond vond plaats onder de strenge geldende Covid-19 richtlijnen. Dus geen koffie met cake maar wel een mondkapje en ieder aan een tafeltje op 1,5 meter afstand.

De sprekers van de avond waren dhr Bollen wethouder, dhr Groen beleidsmedewerker en dhr Meijer van Natuur en Milieu. Laats genoemden hebben ook zitting in de werkgroep.

Het was een informatieve avond. Het proces om tot een afwegingskader te komen is uitgelegd. Zie het als een inbreng voor een routekaart en reisplan naar ‘onze’ zonne- en windparken. Lees verder Verslag informatiebijeenkomst in Doesburg over windmolens en zonnepanelen

Reminder informatiebijeenkomst donderdag 5 november a.s.

De gemeente Doesburg wil u in de gelegenheid stellen kennis te nemen van plannen om windmolens en zonneparken in het buitengebied te realiseren.

Dit gebeurt in 3 sessies van 2 uur.

De mogelijkheden:

  • bijeenkomst 1  12:30 – 14:30 uur
  • bijeenkomst 2  15:00 – 17:00 uur
  • bijeenkomst 3  19:00 – 21:00 uur
Nog niet aangemeld?

Stuur een mailtje naar duurzaam@doesburg.nl en geef uw eerste en tweede voorkeur aan. Bij meer interesse dan plaatsen zal de gemeente nog meer bijeenkomsten organiseren. Kunt u de 5e niet? Stuur dan toch een mailtje om uw interesse kenbaar te maken.

De plannen worden toegelicht. U kunt rapporten en onderzoeken inzien en u kunt met de gemeente in gesprek.

Bekijk de brief van 26 oktober 2020 van de gemeente met de uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Cake voor 45 personen

Vandaag heeft de buurt een brief ontvangen waarin de ‘gezamenlijke ambitie’ op het gebied van de energietransitie is uitgelegd.

Onze ambitie is, mocht u het zijn vergeten, dat Doesburg in 2050 energieneutraal wil zijn. Het is de lokale invulling om aan ‘onze’ klimaatdoelen te gaan voldoen. Van centrale overheid naar onze buurgemeente Doesburg resulteert dit in plannen om windmolens van circa 250 m hoog min of meer in onze achtertuin te plaatsen. Dat gebeurt niet ten behoeve van Drempt, maar u mag wel van het uitzicht, geluid en de slagschaduw gaan genieten. Lees verder Cake voor 45 personen