Categoriearchief: gezondheidsproblemen

Echte antwoorden op vragen over gezondheidseffecten blijven uit

Op ContactZuid.nl, 16 februari 2021.

Het betreft een verslag(je) over de derde expert meeting over gezondheid en windenergie.

Quote:
“Bij veel vragen leek het alsof de experts, geen gezondheidsexperts overigens, maar mensen van adviesbureaus die vaker in opdracht van gemeentes werken en dus niet met zekerheid als onafhankelijk en onpartijdig kunnen worden bestempeld, in dubio stonden wat ze wel en wat niet konden zeggen.”

Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?


De windmolens die in de Achterhoek gezet gaan worden, kunnen een hoogte krijgen tussen de 180 en 240 meter.

Klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum meldt in Argos: Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. De Laat analyseerde meer dan driehonderd recent gepubliceerde wereldwijde studies naar gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid.Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het veel verder draagt dan ‘gewoon’ geluid en ook binnenshuis trillingen veroorzaakt. Wanneer het menselijk lichaam langdurig wordt blootgesteld aan die trillingen kan een verdikking ontstaan van het hartzakje, een vlies om het hart. Door die verdikking kunnen al bestaande hartklachten verergeren. Lees verder Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?