Categoriearchief: gemeente Bronckhorst

De raadscommissie vergadert op 18 mei 2021 om 19.00 uur

De raadscommissie vergadert op 18 mei 2021 vanaf 19.00 uur (Let op: aangepast tijdstip in verband aantal insprekers). De raadscommissie wordt digitaal gehouden vanwege de coronamaatregelen. U kunt de vergadering live volgen via de  site www.bronckhorst.nl/gemeenteraad.

Op de agenda staat o.a.:

Resultaten van de PON-enquête over windenergie

Onderzoeksbureau het PON&Telos heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek naar lokale voorwaarden voor windmolens uitgevoerd. In een vragenlijst stelden ze vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap. Daarnaast voerde het PON verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Het PON verwerkte de uitkomsten in een verslag en presenteerde deze tijdens een online bijeenkomst. De gemeenteraad weegt het rapport mee in haar besluit over een beleidskader voor wind (naar verwachting op 1 juli 2021).

Bron: Gemeente Bronckhorst.

De Stille Tocht – Ludieke Protestmanifestatie – 25 mei

19:45 Verzamelen oude gemeentehuis Hengelo, Raadhuisstraat
20:00 Start stille tocht
Route: Raadhuisstraat – Spalstraat – Hummeloseweg – Rotonde Elderinkweg – Gemeentehuis
20:20 Aankomst gemeentehuis Hengelo
20:30 Start programma op het plein bij het gemeentehuis
21:00 Het zit er op
 • Kom met ‘Stop windturbine waanzin’ spandoeken of maak je eigen teksten.
 • Neem stoffer en blik of een ander ‘instrument’ mee om van je te laten horen.
 • Het kledingadvies is ‘begrafeniskleding’, jawel!
 • We vertrekken als ‘stille tocht’ naar het gemeentehuis Hengelo. Daar is een kort programma. Laat wat daar gaat gebeuren nog even een verrassing blijven.
 • De manifestatie heeft een ludiek karakter. Dat doen we onder andere met het thema: de stille tocht en de uitnodiging je daarvoor geheel in stijl te kleden met een bijzondere onthulling, met muziek en nog veel meer.

Waarom?

Een grote meerderheid wil geen windturbines in de gemeente Bronckhorst. Er zijn prima alternatieven. Op 1 juli ligt vast hoe de gemeente de komende jaren schoon energie gaan opwekken. Wordt 1 juli de introductie van Zwarte Donderdag? Een jaarlijkse herdenking van een rampzalig besluit? Gaan wij Bronckhorst op 25 mei ten grave dragen? Wij verwachten dat de politiek tot inkeer komt. Net als de landelijke politiek: Geen windturbines zonder draagvlak.

Organisatie

De manifestatie is een gezamenlijk initiatief van tegen-windturbines-groepen binnen Bronckhorst.

Let een beetje op elkaar

 • Iedereen dient uiteraard rekening te houden met de coronaregels.
 • Zorg ervoor dat de manifestatie ordelijk en veilig verloopt.
 • Er zullen regelaars zijn. Volg de aanwijzingen van de regelaars alstublieft.

Download de flyer.


WindmolensDrempt geeft steun aan de manifestatie

Onze rol in de windmolenproblematiek:
De manier waarop keuzes worden gemaakt met windmolens en zonnevelden zien wij als bepalend. Dat is de weg ernaartoe, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’. Dát zo goed mogelijk organiseren is hetgeen wij voorstaan en waar wij ons voor inzetten.

Er moet ruimte zijn voor mensen om zich op welke manier dan ook uit te spreken. Voor of tegen, ieder geluid mag worden gehoord en is van belang voor te maken keuzes.


Gezocht!

Enthousiaste Kettingzaag Muzikanten

De stille tocht heeft de nodige ‘bijzondere’ componenten. Op dit moment zoeken wij nog wat enthousiastelingen uit Drempt die een kettingzaag, zonder ketting uiteraard!, maar wel ‘aan’ voor de muzikale opluistering, willen bedienen. Ben jij kettingzaag muzikaal onderlegd, beginnend of ervaring, of zonder ervaring,
meld je bij: Gerard Goossens (06 365 485 66) aub.
De zaag wordt geregeld.

Betaling: extra plak cake.

Twee derde inwoners Bronckhorst (zeer) negatief tegenover komst windmolens

Op omroepgelderland.nl, 1 april 2021.

Quote:
“Bijna twee derde van de inwoners uit de gemeente Bronckhorst wil geen windmolens. Ze staan (zeer) negatief tegenover de komst van molens. En dat terwijl ruim de helft (55 procent) wel positief is over de energietransitie in zijn algemeen. Dat blijkt uit een onderzoek van een onderzoeksbureau waaraan bijna 3500 mensen hebben meegedaan.”

Bekijk het onderzoeksrapport.
Bekijk de presentatie van het onderzoeksrapport.

Twee derde inwoners Bronckhorst (zeer) negatief tegenover komst windmolens

Op omroepgelderland.nl, 1 april 2021.

Quote:
“Bijna twee derde van de inwoners uit de gemeente Bronckhorst wil geen windmolens. Ze staan (zeer) negatief tegenover de komst van molens. En dat terwijl ruim de helft (55 procent) wel positief is over de energietransitie in zijn algemeen. Dat blijkt uit een onderzoek van een onderzoeksbureau waaraan bijna 3500 mensen hebben meegedaan.”

Bekijk het onderzoeksrapport.
Bekijk de presentatie van het onderzoeksrapport.

RES-bod te hoog, dringend verzoek tot heroverweging

Zoals het zich laat aanzien kan met de huidige gerealiseerde en vergunde zon- en windprojecten ruimschoots aan de RES-doelstellingen 2030 worden voldaan. Er wordt vanuit gemeenten ingezet op substantieel meer. Dit zet druk op plannen, zorgt voor veel onrust met alle consequenties van dien.

Diverse belangenorganisaties brengen deze kwestie gezamenlijk en individueel onder de aandacht van gemeenten en de RES-regio Achterhoek met een verzoek tot bijstelling.

Ook WindmolensDrempt heeft de kwestie bij het college van Burgemeester en Wethouders en raad van de gemeente Bronckhorst, onder de aandacht gebracht.

Bewonersgroepen die de brief hebben ondertekend:

 • Platform Zon en Wind het Goor (gemeente Aalten)
 • Stichting Omwonenden Versus Windturbines (gemeente Berkelland)
 • Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand (gemeente Bronckhorst)
 • Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek, Actiecomite voor bescherming van natuur en leefbaarheid (gemeente Bronckhorst)
 • Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (gemeente Bronckhorst)
 • Bronckhorst Windturbinevrij (gemeente Bronckhorst)
 • WindmolensDrempt (gemeente Bronckhorst)
 • Geenwindmolenshier.nl (gemeente Doetinchem)
 • Tegenwind Oude IJssel (gemeente Doetinchem)
 • Actiecomité Geen Windmolens Didam Loil (gemeente Montferland)
 • Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (gemeente Oude IJsselstreek)
 • Stichting Leven met de Aarde (gemeente Oude IJsselstreek)
 • Behoud Buurtschap Heuven (gemeente Oude IJsselstreek)
 • Positieve Energie Transitie Zwolle (gemeente Oost Gelre)
 • Bomenstichting Achterhoek (Achterhoek)

Bekijk de brief van  24 maart 2021 van de 15 bewonersgroepen uit de Achterhoek inzake het RES-bod 1.0 en doelstelling energieneutraal in 2030. 

Bekijk de brief van 23 maart 2021 van WindmolensDrempt aan B&W (kopie aan de raad).

De Gelderlander heeft op 24 maart 2021 aandacht voor de brief.

Een rondje lokale partijen en energie-opwek

Hoe denken lokale partijen van de gemeente Bronckhorst over energie-opwek? We hebben het een en ander op een rijtje gezet.

 


Een passage uit de visie van CDA Bronckhorst, kijken door de ogen van Wilko Pelgrom:

Als CDA willen wij geen hoge windmolens en zonnepanelen op goede landbouwgrond. Wat wij wel willen is dat we alle daken vol leggen met zonnepanelen en de alternatieven benutten, ook de eventuele mogelijkheden van kernenergie onderzoeken. “We kunnen het niet maken dat we over een paar jaar erachter komen dat we ons waardevolle landschap hebben belast met lelijke windmolens, waarvan we de gezondheidsrisico’s niet juist hadden ingeschat. “Het gaat er dus om dat we samen de voorwaarden bepalen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Lees verder Een rondje lokale partijen en energie-opwek