Categoriearchief: Eva

Er hangt ons iets boven het hoofd!

De gemeente Doesburg heeft grootse plannen met het realiseren van zonnevelden en windmolens in het mooie buitengebied dat pal is gelegen aan de  grens van Drempt.

De gemeente Doesburg gaat zeer voortvarend te werk. Hebben we hier dan niks over te zeggen? Jazeker wel.  Of we de trein kunnen stoppen is maar zeer de vraag maar invloed uitoefenen kan wel. Inmiddels is er een werkgroep begonnen om afwegingskaders op te stellen. Zij stellen een advies op voor de gemeente Doesburg met alles wat gewogen moet worden. Denk aan gezondheidsrisico’s, woongenot, landschap, het actief betrekken van de bewoners, lokaal eigendom, verdeling lusten en lasten etc. Lees verder Er hangt ons iets boven het hoofd!

Verslag informatiebijeenkomst in Doesburg over windmolens en zonnepanelen

De avond vond plaats onder de strenge geldende Covid-19 richtlijnen. Dus geen koffie met cake maar wel een mondkapje en ieder aan een tafeltje op 1,5 meter afstand.

De sprekers van de avond waren dhr Bollen wethouder, dhr Groen beleidsmedewerker en dhr Meijer van Natuur en Milieu. Laats genoemden hebben ook zitting in de werkgroep.

Het was een informatieve avond. Het proces om tot een afwegingskader te komen is uitgelegd. Zie het als een inbreng voor een routekaart en reisplan naar ‘onze’ zonne- en windparken. Lees verder Verslag informatiebijeenkomst in Doesburg over windmolens en zonnepanelen

Het is maar een ideetje …

Ondanks de nieuwe corona richtlijnen kan de informatiebijeenkomst van de gemeente Doesburg over duurzame energie toch doorgaan. Of dat nu wijsheid is? …  De vaart moet er blijkbaar in worden gehouden.

Ik behoor tot de 3 x 15 uitverkorenen die de bijeenkomst mogen bezoeken. In aanloop naar de avond blijven de windmolens, zonnevelden en de verrommeling van het landschap maar door mijn hoofd spoken.

Als je je eenmaal verdiept in de wirwar aan regels, richtlijnen, voors en tegens kom je allerlei termen tegen. Niet mooi, slagschaduw, geluidsoverlast, aantasting stadsgezicht/dorpsgezicht, gezondheidsrisico’s, cultuurhistorische landschapswaarde, natuur- en milieuaspecten. Lees verder Het is maar een ideetje …

En dan komen er windmolens in je achtertuin…

Dat roept veel vragen op. Gelukkig hebben we internet want Google weet alles.

Zoekend door de enorme berg aan rapporten, verslagen en informatie die nauwelijks te begrijpen is voor de gemiddelde mens met een gemiddelde hoeveelheid tijd kom je nogal wat zaken tegen die behoorlijk wat vragen oproepen. En goed bedoelde acties die eigenlijk lachwekkend zijn en geen gewicht in de schaal leggen.

Zo is er de site www.regioan.nl. Dit is de Regio Arnhem Nijmegen waar Doesburg onder valt. Onder de knop Regionale Energiestrategie is te vinden dat er een enquête is gehouden over de overstap naar schone elektriciteit onder de inwoners van de regio. 4240 mensen hebben de enquête ingevuld. De regio heeft bijna 739.000 inwoners! Valt er toch nog wat te lachen. Lees verder En dan komen er windmolens in je achtertuin…