Categoriearchief: Antionette Seegers

Nu Nederland gaat inzetten op een groter aandeel wind in de energiemix, luidt hoogleraar Ad Verkooijen de noodklok

In 2023 moet er voldoende windenergie zijn om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. De keuze voor windenergie was opmerkelijk vanwege het negatieve advies van het Centraal Planbureau. Dat zegt dat er al overcapaciteit is en de prijzen zo laag zijn dat elke uitbreiding van de productie verliesgevend is.

Een groep wetenschappers stuurden een brief naar de minister van Economische Zaken waarin zij schreven dat er in de komende jaren niet de voorgespiegelde € 3,7 miljard moet worden geïnvesteerd, maar dat dit zal oplopen tot € 19 miljard. Lees verder Nu Nederland gaat inzetten op een groter aandeel wind in de energiemix, luidt hoogleraar Ad Verkooijen de noodklok

Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?


De windmolens die in de Achterhoek gezet gaan worden, kunnen een hoogte krijgen tussen de 180 en 240 meter.

Klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum meldt in Argos: Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. De Laat analyseerde meer dan driehonderd recent gepubliceerde wereldwijde studies naar gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid.Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het veel verder draagt dan ‘gewoon’ geluid en ook binnenshuis trillingen veroorzaakt. Wanneer het menselijk lichaam langdurig wordt blootgesteld aan die trillingen kan een verdikking ontstaan van het hartzakje, een vlies om het hart. Door die verdikking kunnen al bestaande hartklachten verergeren. Lees verder Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?

Multinational Milieuclub De fnuikende symbiose van schijnbare tegenpolen

Het artikel uit het brein van Rypke Zeilmaker ontsproten nader beschouwd.

Onderstaand een samenvatting en de link naar het volledige stuk.


Waarom van belang?

In dit artikel worden mechanismen omschreven die veel van de huidige ontwikkelingen kunnen verklaren en laten zien dat het gras niet altijd zo groen is als het lijkt. Het stuk wordt als belangwekkend gezien in de milieu- en energiehandel. Er worden verbanden blootgelegd die te denken geven.

Waarom multinationals en milieuclubs samenwerken

De schrijver stelt dat deze samenwerking in wederzijds voordeel uitpakt.

Shell en Unilever profiteren van activisten als Milieudefensie. Multinationals dwingen via politieke lobby steeds meer lastenverzwarende regels af, om zo de concurrentie achter zich te laten.

Ze kunnen op die manier steeds beter de hogere lasten van het milieubeleid aan.

Het motief van de multinationals voor ‘groen’ is het tevreden houden van de aandeelhouders.

Zo hebben de milieuclubs en Philips het verbod op de gloeilamp gerealiseerd. Philips haalt meer winst uit halogeenlampen en Greenpeace scoort in moreel opzicht. Met Shell kon Greenpeace een deal forceren om de kolencentrales te sluiten. Weer een energieconcurrent minder en Greenpeace scoort met klimaatwinst.

Waar je natuurwaarden aantast, moet je financieel compenseren. Daar zijn schadeberekeningen voor gemaakt en die zijn door het Europese Parlement in 2016 aangenomen als richtlijn voor Europees Natuurbeleid tot 2030.

Een voorbeeld: Met een project als de ‘Marker Wadden’ kan Natuurmonumenten mooie sier maken in de media. Maar er moet wel gezwegen worden over de mogelijke aanleg van Lelystad Airport tussen de natuurgebieden Oostvaardersplassen en De Wieden en over de plaatsing van windturbines in vogelgebied IJsselmeer. Door dit soort lobby’s komen multinationals onder de natuurregels uit, waaraan elke andere partij wel moet voldoen. En tegelijk lijkt het alsof er iets positiefs wordt gedaan door Natuurmonumenten.

Antionette Seegers


Het artikel van schrijver Rypke Zeilmaker verscheen op 16 februari 2018 in Elsevier Weekblad.

Bron: De Groene Rekenkamer