Categoriearchief: algemeen

Er is goedkeuring; plan voor windmolens en zonnevelden Rijnenburg kan verder worden uitgewerkt

Op duic.nl, 20 februari 2021.

Quote:
“De gemeente Utrecht heeft vier partijen geselecteerd die hun plannen voor het opwekken van energie in de polders Rijnenburg en Reijerscop verder mogen uitwerken. Dat plan gaat nu uit van drie windmolens en zeven hectare aan zonneveld. Dat zijn minder windmolens dan de acht die er volgens de gemeente mogelijk zijn.”