Cake voor 45 personen

Vandaag heeft de buurt een brief ontvangen waarin de ‘gezamenlijke ambitie’ op het gebied van de energietransitie is uitgelegd.

Onze ambitie is, mocht u het zijn vergeten, dat Doesburg in 2050 energieneutraal wil zijn. Het is de lokale invulling om aan ‘onze’ klimaatdoelen te gaan voldoen. Van centrale overheid naar onze buurgemeente Doesburg resulteert dit in plannen om windmolens van circa 250 m hoog min of meer in onze achtertuin te plaatsen. Dat gebeurt niet ten behoeve van Drempt, maar u mag wel van het uitzicht, geluid en de slagschaduw gaan genieten.

Volgens goed democratisch gebruik wordt u betrokken, althans, een klein groepje, zeg maar de scouts die vooruit worden gestuurd, dat is onze ‘werkgroep’. Dit clubje mag meedenken over een afwegingskader, de spelregels voor het project. Dat klinkt best oké. U krijgt indirect de mogelijkheid er wat van te vinden. Het is wel goed even duidelijk te zijn … dat gaat niet over de vraag of de molens er gaan komen. Is er een commerciële partij die hier brood in ziet, er iets aan kan verdienen, dan is het voor de gemeente Doesburg appeltje eitje.

Mooi of niet mooi, er komen dan megamolens pal in uw tuin of  stukje land. Uw belang is   ondergeschikt aan het algemeen Doesburgs belang.

Het democratische proces neemt zijn loop. Er komen maar liefst 3 coronaproof bijeenkomsten waarin alles haarfijn zal worden uitgelegd. Daar mogen per keer 15 personen bij aanwezig zijn. Als u meetelt dan is dat toch best ruimhartig. In totaal kunnen tot wel 45 personen van de partij zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. Die betrokkenheid, openheid, juiste wijze van informatieverstrekking  zal u zeker goed doen. Probeer dat warme gevoel vast te houden. We helpen Doesburg graag want … zo zijn wij.

Maak zelf uw afwegingen. Ik zou zeggen laat u geen windmolenwieken voor de ogen draaien. Snap dat dit een bijzonder ingrijpende operatie is, in de besluitvorming al een heel eind op stoom en bij de juiste politieke wind kan hier snel een klap op worden gegeven. We hebben het dan over enkele maanden!

Dan vraagt u zich misschien af … wat is hier gebeurd, heb ik wat gemist? Nou ja, bijna. Dit kan heel snel gaan. Als u, als uitverkoren coronaproof deelnemer aan de bijeenkomsten, de cakesmaak net uit uw mond heeft kan het maar zo zijn dat de schop de grond in gaat.

Tip: Misschien even goed lezen wat er staat te gebeuren.

Pieter Plass