‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’ naar de raad, 1 juli besluit

Op 20 mei 2021 heeft het college ingestemd om het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’ ter besluitvorming aan de raad voor te stellen. Een grote groep inwoners, experts en organisaties is in dit proces betrokken geweest.  Voor meer informatie raadpleeg www.bronckhorst.nl/windenergie.

De raad behandelt het voorgestelde beleidskader tijdens de commissievergadering van 17 juni en neemt op 1 juli 2021 een besluit.

Bekijk het persbericht van de gemeente.