Bronckhorst ‘breed met samenleving in gesprek’

Over gevoelig onderwerp: windmolens

In Contact van 17 november 2020 wordt nader ingezoomd op de inmiddels moeizame dialoog met bewoners om windmolens op diverse locaties binnen de gemeente Bronckhorst te realiseren. Aan de ene kant wordt de dialoog en draagvlak door de gemeente als belangrijk gekwalificeerd. Anderzijds wordt het ook platgeslagen: als de kaders er zijn dan is het aan marktpartijen.

Het lijkt er dan ook op dat de gemeente met een charmeoffensief bezig is. Vaak herhalen en benoemen hoe belangrijk de dialoog is, dat er draagvlak moet zijn. Is er een definitief afwegingskader dan is het procedure.

Het stukje in contact betreft locaties binnen de gemeente Bronckhorst. De discussie met betrekking tot plannen van Doesburg op de grens van Bronckhorst is nog slechts in de beginfase. Doesburg ontkent dat er plannen zijn. Het zijn vooralsnog ‘slechts’ voorbereidingen om tzt mogelijk tot plannen te komen.


Lees de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst toekomstklaar.

Een belangrijke passage als het over de molens gaat:
“De spelregels voor de inzet van windenergie zijn echter nog niet afgesproken. B en w stellen de raad nu voor samen de uitdagingen van de energie-opgave aan te pakken en ook duidelijke kaders op te stellen voor windenergie. De raad besluit in oktober over het proces om te komen tot deze kaders.”

Zoals inmiddels bekend is het volgende tijdens de vergadering van 29 oktober 2020  besloten:

Bronckhorst gaat op korte termijn in gesprek met inwoners om spelregels vast te stellen voor hoge windmolens in de gemeente. Dat is de uitkomst van een lange en uitgebreide discussie in de gemeenteraad.