Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

Op bouwendnederland.nl, 28 januari 2022.

Quote:
“Een brede coalitie* van veertien partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren voor de huidige knelpunten op het elektriciteitsnet. Daarmee wordt meer grootschalige productie van energie uit zon en wind mogelijk en kan de elektrificatie van woningen, vervoer en de industrie versnellen.”