Over

Op deze website vindt u  informatie over de plannen om in ons buitengebied windmolens te plaatsen. Het is de bedoeling hier zo volledig mogelijk in te zijn. Informatie uit verschillende bronnen wordt samengebracht om u objectief te informeren.

Juist omdat de plannen veel impact hebben is het belangrijk dat u precies weet wat de bedoeling is, hoe het procedureel verloopt, hoe het staat met besluitvorming en mogelijkheden om hier invloed op te hebben.

Het plan om windmolens te plaatsen is door de gemeente Doesburg opgesteld en is in beginsel ook ten behoeve van die gemeente. De mogelijke locaties bevinden zich echter kort op ons dorp Drempt, gemeente Bronckhorst. Drempt wordt hiermee indirect betrokken bij de energieambities van gemeente Doesburg.

Gemeente Doesburg heeft plannen voor zonneparken én windmolens. Op deze site ligt de focus op de windmolens omdat die in de directe omgeving van Drempt zijn geprojecteerd en het meeste impact op ons dorp zullen hebben. Voor de volledigheid, gemeente Bronckhorst zet ook stappen om met zonneparken en windmolens aan de slag te gaan.

Initiatiefnemers om u op deze wijze te informeren:

Volledigheid en objectiviteit

Als initiatiefnemers vormen wij geen vertegenwoordiging. Het is ons vooral te doen om de  juiste informatie bij onze dorpsbewoners te krijgen voor het dorpsbelang. Voor het verstrekken van informatie zullen wij ons op deze site dan ook objectief opstellen.

In een blog is het aan de auteur al dan niet zijn persoonlijke mening met u te delen.


Contact

windmolensdrempt@gmail.com

P.H.J. (Pieter) Plass MIM
0653942301 | p.plass@cbbarnhem.nl

WindmolensDrempt
Hulsevoortseweg 5
6996 DG  DREMPT