Bezorgdheid over het afwegingskader zonne-energie gemeente Doesburg

 

Na anderhalf jaar pas op de plaats wegens corona en veel personele wisselingen bij de gemeente is eind oktober de wording van een afwegingskader weer opgestart maar nu met wat grote stappen.

Het afwegingskader is belangrijk. Dat het er moet komen staat niet ter discussie. De manier waarop wel.

De pijnpunten:

  • informatie over het proces, de status en hoe dat (niet) wordt uitgedragen
  • zorgvuldigheid in de totstandkoming van het afwegingskader
  • of en hoe input van de werkgroep in het afwegingskader wordt verwerkt
  • nakoming van toezeggingen
  • mensen woonachtig in de regio worden onvoldoende geïnformeerd en betrokken
  • slechte communicatie
  • berichten dat initiatiefnemers op het gebied van zonnevelden al een voorschot nemen, al actief gronden proberen te verwerven

De gang van zaken voelt zeer onprettig en moet zo snel mogelijk worden bijgesteld.

Een positieve ontwikkeling is dat diverse partijen die belangen vertegenwoordigen in de regio zich hebben verenigd en meer gezamenlijk optrekken. De inzet is een waardevolle bijdrage leveren aan het – voor onze regio – best mogelijke afwegingskader.

De partijen die zich hiervoor inzetten:
Het BNO bestuur, Agrariërs, LTO Noord afd. West – Achterhoek, Dorpsraad Drempt, Windmolens Drempt, afvaardiging Lamstraat Toldijk en Campings buitengebied BNO.

Namens deze groepen is er eind vorige week een brief naar de Wethouder en Gemeenteraad gestuurd waarin de zorgen nogmaals zijn uitgesproken met het verzoek hier actie op te ondernemen.

Hele fijne feestdagen!
Geniet van onze mooie regio, elkaar en doe veel leuks …