Betekenis Plan-MER voor windmolens bij Waspik

Op waalwijk-nieuws.nl, 26 november 2022.

Quote:
“WASPIK – Eind november worden de resultaten bekend van de Plan-MER (Milieu Effect Rapportage). Daarin wordt beschreven waarmee, ten aanzien van milieuaspecten, rekening gehouden dient te worden bij de plaatsing van windmolens.”