Beleidskader voor plaatsing van kleine windmolens bij (landbouw)bedrijven

Op steenwijkercourant.nl, 18 mei 2021.

Quote:
“Het beleidskader biedt vooral ruimte voor plaatsing bij boerderijen en agrarische gebouwen en op bedrijventerreinen. Het beleidskader wordt op korte termijn ter inzage gelegd.”