Beeldvorming rond kernenergie

Op groene-rekenkamer.nl, 15 maart 2021.

Quote:
“De ‘World Information Service on Energy’, kortweg WISE is vooral bron van paniekzaaierij over kernenergie en straling. De Consumentenbond gebruikt WISE bij het verstrekken van energieinformatie aan zijn leden en zou dat eigenlijk moeten heroverwegen. Dat is de essentie van een open brief die de Stichting De Groene Rekenkamer op 15 maart stuurde aan de Consumentenbond in aansluiting op een initiatief van de Stichting Elise en het bedrijf Atoom-Alliantie.”