Beantwoording Kamervragen over windturbines in het IJmeer

Op 29 april 2021 heeft minister Ollongren Kamervragen over windturbines IJmeer beantwoord.

Het betreft o.a. de norm m.b.t. de afstand in relatie tot gezondheidseffecten.

Kort samengevat zegt de minister dat er vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de huidige relatief korte afstand – zoals die in Nederlands geldt/mag – gezondheidsschade tot gevolg kan hebben. Dat onze buren 10 keer de tiphoogte als afstand hanteren is gewoon een andere systematiek. Ieder land heeft zo zijn eigen afwegingen.

Lees de Kamervragen en beantwoording.