Antwoord op Kamervragen mbt het bericht ‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’

Minister B. van ’t Wout omschrijft dat zonnepanelen op daken van grote gebouwen nog voor het realiseren van zonnevelden moet worden bekeken en dat gemeenten daar ook voor een belangrijk deel in kunnen sturen.

De minister geeft geen doorkijk naar mogelijke aanpassing van eisen om een en ander wettelijk af te dwingen. Gelet op de huidige status van het kabinet is de beantwoording zoals verwacht.

Het is aan een nieuw kabinet te bezien of en wanneer de eisen worden aangepast. Wij verwachten dat D66  zich hard zal maken voor een paragraaf in het Regeerakkoord waarin het wel wettelijk verplicht gaat worden.

Bekijk de brief van 24 maart 2021 als antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’.