Amsterdammers boos over windmolenparticipatiebijeenkomsten: ‘De boodschap is duidelijk. De windturbines komen er hoe dan ook’

Op dagelijksestandaard.nl, 12 januari 2022.

Quote:
“Afgelopen maanden vonden er verschillende participatiebijeenkomsten plaats over de plaatsing van windmolens in de stad. Maar van ‘participatie’ kan men niet echt spreken. Er wordt door de gemeente gewoon niet geluisterd naar bezorgde bewoners en de Amsterdamse bestuurders doen toch wel wat zelf goeddunken.”