Afwegingskaders | praktijkvoorbeelden

Bij dit bericht zijn 2 afwegingskaders opgenomen. Het is goed zo’n stuk eens te bekijken.

Wat je zult zien is dat het over objectieve aspecten gaat, met grenswaarden en duidelijk toetsbare criteria. Dit betreft bijvoorbeeld gebieden die zijn uitgesloten. Er zijn ook meer subjectieve aspecten, dit betreft bijvoorbeeld de tekst ‘of kan worden voldaan aan landschappelijke en functionele inpassing’. Met zinnen zoals ‘De ruimtelijke inpassing moet recht doen aan de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en omgeving’ kun je natuurlijk niet zoveel. Dat geldt ook bij passages waar over ‘kwaliteit’ in de ruimste zin des woords wordt gesproken. Zonder nader te beschrijven wat jouw kwaliteit is, met toetsbare grenswaarden en heldere criteria vraag je om een vrije invulling.

Het is interessante kost.

De werkgroep die nu bezig is met de kader voor molens in ons gebied heeft de taak de kaders zo op te stellen dat er geen enkele onduidelijkheid kan bestaan over wat wel en niet kan.

Afwegingskader gemeente Montferland
Afwegingskader gemeente Zevenaar