Actiecomité op en um’t Hengelse Zand

Onthutsend: reacties van de inwoners op de commissievergadering 15 oktober 2020.

Het relaas geeft blijk van onrust in de regio als gevolg van gebrekkige communicatie en afstemming.

Klik of de afbeelding voor om de site van het actiecomité te bezoeken.

Het deel van de vergadering mbt het procesvoorstel Richting Energiestrategie 1.0 en kaders windenergie: