428 mensen hebben het Manifest ondertekend en zeggen “Ja, zo zou het moeten”

Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst

Wij begrijpen heel goed dat er voor Nederland en vertaald naar de regio’s, dus ook ons gebied, stappen moeten worden gemaakt met schone energie. Dat het niet bij plannen maken moet blijven maar dat deze ook tijdig gerealiseerd moeten worden. Dat het best lastig is omdat deze plannen veel impact op het gebied en inwoners hebben. Veel mensen zijn niet blij met windmolens en zonneparken in de achtertuin.

De manier waarop keuzes worden gemaakt zien wij dan ook als bepalend. Dit is de weg ernaartoe, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’. Dát zo goed mogelijk organiseren is hetgeen wij voorstaan. Hierbij achten wij het noodzakelijk dat aan het volgende wordt voldaan:

  1. Wij willen volledig geïnformeerd worden over de plannen.
  2. Wij willen in de gelegenheid worden gesteld een stem te hebben in de plannen.
  3. Wij achten het noodzakelijk dat de gemeente Bronckhorst en de gemeente Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder brengen.
  4. Wij verwachten een open dialoog, open communicatie over de plannen.
  5. Wij verwachten, gebaseerd op zorgvuldige weging van alle belangen, dat de best haalbare oplossingen gerealiseerd zullen worden. Dat zijn niet de goedkoopste of meest makkelijke oplossingen maar de beste.

Pas als hier op de juiste wijze aan wordt voldaan kan draagvlak en steun ontstaan.

Laat onze regio een voorbeeld zijn hoe partijen bij elkaar worden gebracht om dit ook met elkaar en voor elkaar te krijgen.


Bekijk het Manifest en de lijst van ondertekenaars.


Het Manifest plus de lijst van ondertekenaars is de gemeenten Doesburg en Bronckhorst  op 28 januari 2021 aangeboden met het verzoek om binnen 14 dagen aan te geven of en hoe er nu invulling wordt gegeven aan hetgeen de ondertekenaars van het Manifest verwachten.